11

AQMS-TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG

AQMS-TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG

Trạm quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục, quan trắc ô nhiễm trong không khí xung quanh theo mô hình trạm như sau:

Trạm có thể lắp đặt cố định hoặc di chuyển linh động đến những điểm nóng có môi trường ô nhiễm cần quan trắc.

Ví dụ:

Mô hình trạm lắp đặt cố định

Mô hình trạm lắp đặt có thể di chuyển linh động

Một số thiết bị phân tích của Horiba sử dụng thiết kế cho trạm quan trắc không khí tự động (AQMS)

1. Máy phân tích ô nhiễm không khí - AP-370 series

Thông số đo và dải đo:

 • NOx: 0-0.1/0.2/0.5/1.0 ppm
 • SO2: 0-0.05/0.1/0.2/0.5 ppm
 • CO: 0-5/10/20/50 ppm
 • CO2: 0-500/1000 ppm
 • O3: 0-0.1/0.2/0.5/1.0 ppm
 • H2S: 0-0.05/0.1/0.2/0.5 ppm
 • NH3: 0-0.1/0.2/0.5/1.0 ppm
 • THC, NMTHC, CH4: 0-5/10/20/50 ppmC
 • NMVOC: 0-2000ppm

2. Giám sát hạt liên tục với huỳnh quang tia X - PX-375

Thành phần đo: PM10/PM2.5/TSP

Dải đo:0-200/500/1000 μg/m3

3. Máy phân tích bụi kiểu suy giảm Beta-Ray - APDA-371

Thành phần đo: PM2.5, PM10, TSP

Dải đo: 0-1000μg/m3

3. Máy phân tích bụi kiểu tán xạ ánh sáng - APDA-372

Thành phần đo: PM1, PM2.5, PM10, TSP

Dải đo:

 • Kích thước hạt: 0.18 - 100 μm.
 • Số lượng: 1 - 20000 particle/cm

Khối lượng: <0 - 1500 μg/m3

4. Bộ hiệu chuẩn đa thông số - APMC-370

NO, SO2, CO, CO2, O3, H2S, NH3

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat