Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

KỸ THUẬT VIÊN ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021

KỸ SƯ KINH DOANH ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kinh doanh Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021

KỸ SƯ R & D ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư R & D Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA ĐÀ NẴNG

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Tự động hóa Đà Nẵng Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 20/11/2021 - 31/12/2021

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Hành chính nhân sự Số lượng: 01 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 20/10/2021 - 20/11/2021

KỸ SƯ KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kinh doanh Số lượng: 05 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 01/01/2022- 20/01/2022

KỸ SƯ DỰ ÁN

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Dự án Số lượng: 02 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 22/09/2021 - 22/10/2021

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm kinh doanh Số lượng: 01 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh hoặc chi nhánh Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 22/09/2021 - 22/10/2021