Chứng nhận

Chứng nhận

CHỨNG CHỈ ĐỐI TÁC CỦA SIEMENS (FA)-2021

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ CỦA SIEMENS 2021

CHỨNG CHỈ NHÀ CUNG CÂP GIẢI PHÁP CỦA SIEMENS 2021 CHO NGÀNH F&B

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ SIEMENS 2019

CHỨNG CHỈ NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP SIEMENS 2019

CHỨNG CHỈ NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CỦA SIEMENS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpa

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ RITTAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpa

CHỨNG CHỈ NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP PCS7 SIEMENS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpa

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ SIEMENS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpa

Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chính sách chất lượng 2018

Nghị quyết HĐQT Phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi quốc tếNghị quyết HĐQT Phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi quốc tếNghị quyết HĐQT Phê duyệt các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi quốc tế

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat