Chứng chỉ Chất lượng

Chứng chỉ Chất lượng

ESTEC ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 45000

9/2020, các chuyên viên đánh giá của Quacert đánh giá cấp chứng chỉ ISO 45001 cho ESTEC.

ESTEC ĐẠT CHUẨN ISO 9001

5/2021, các chuyên viên đánh giá chất lượng của Bureau Veritas đã ESTEC đánh giá nhằm cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho ESTEC.

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ISO 9001

30/9/2017, ESTEC tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về ISO 9001:2015 cho toàn bộ nhân viên do Công ty Tư vấn TD&A thực hiện.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP CỦA ESTEC

ESTEC đề ra chính sách chất lượng gồm 7 điểm: 1. Cam kết tuân thủ các luật định, tiêu chuẩn kỹ thuật. 2. Xem khách hàng là trọng tâm phục vụ. 3. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp. 4. Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, hiện đại. 5. Nỗ lực loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro về an toàn và sức khỏe đối với cán bộ công nhân viên và nhà thầu làm việc dưới sự quản lý của Công ty. 6. Duy trì sự tham gia và tham vấn của người lao động về các vấn đề an toàn và sức khỏe. 7.Cam kết duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat